Na zkoumané ploše nebyla prokázána přítomnost nebezpečných objektů ale metoda DEMP zachytila výrazné stopy po pojezdech těžkých stavebních strojů upravujících původní terén.

Industriální zóna Žatec (Triangle):
Průzkum stavebního místa

Objednatel:
JK envi s.r.o.

Doba řešení:

2012

Cíle úkolu:
Investor uvažoval se zakoupením pozemků v průmyslové zóně a chtěl lépe poznat kvalitu místa. Vzhledem k tomu, že se jedná o zájmovou plochu v bývalém vojenském prostoru (letiště), bylo nutno věnovat zvýšenou pozornost problematice možného výskytu staré, zeminou zakryté munice či výskytu zasypaných podzemních objektů. Zadaný úkol byl řešen metodou elektromagnetického dipólového profilování (DEMP) ve variantě s přístrojem GEM-2. Přítomnost munice či starých základů budov nebyla zjištěna.