Pohled na automatický monitorovací geofyzikální systém ve štole Bedřichov (na metráži 792)

Monitoring chování granitového masivu:
štola v Bedřichově v Jizerských horách

Konečný uživatel:
Správa úložišť radioaktivních odpadů

Doba řešení:

Mezi roky 2004 až 2016

Cíle úkolu:
Sledování geoelektrických, seismických a magnetických vlastností granitového masivu. Součástí prací bylo i sledování parazitních (bludných) proudů. Hlavním cílem prací bylo zjistit, zda dochází ke změnám geofyzikálních vlastností v čase a jaké jsou parametry a příčiny těchto změn. Získané poznatky jsou využívány hlavně pro přípravu výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. V současnosti obdobný výzkum pokračuje v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov (dříve aktivní uranový důl Rožná). Pro práce tohoto druhu vlastní G IMPULS Praha Certifikovanou metodiku vypracovanou v rámci výzkumného úkolu pro Technologickou agenturu České republiky.