Geofyzikální skupina končí podvečerní výzkum na lokalitě Argshtichinili (jiná varianta pro ilustrace)

Opakované geofyzikální expedice do Arménie pro záchranné archeologické výzkumy.

Objednatel:
Rozvojová agentura ČR a Archeologický ústav AV ČR

Doba řešení:

2016 až 2019

Cíle úkolu:
Většina dokumentovaných nalezišť a památek se nacházela v provincii Armavir, později s přesahem do provincie Aragatsotn. Provincie Armavir se nachází na jihozápadní hranici Arménie s Tureckem na severní straně údolí řeky Araks (tvoří hranici mezi oběma státy). Na severu přechází provincie Armavir do podhůří nejvyšší arménské hory Aragats (provincie Aragatsotn). Základním zadáním arménské strany pro dokumentaci archeologických nalezišť bylo zjištění rozsahu nalezišť, stanovení mocnosti archeologických vrstev a vymezení archeologicky nadějných struktur (lokality Granjyan Blur, Aghavnatun/Aghvesi Grer, Aygeshat, Argishtichinili, Lernamerdz a Lernagog), Měření byla realizována metodou dipólového elektromagnetického profilování a detailní magnetometrií.