Měření obsahu radionuklidů

Radiometrie se zabývá měřením obsahu radionuklidů ve zkoumaném prostředí, respektive zářením, které radionuklidy vyzařují. Pro orientační posouzení výskytu zdrojů záření se používají přístroje na měření úhrnné aktivity (alfa, beta, gama).

Pro detailní popis se používají metody spektrometrické, které umožňují přímo detekovat jednotlivé radionuklidy a jejich množství. Radiometrických metod je celá řada, měření lze provádět na zemském povrchu, na vzorcích hornin, půdního vzduchu nebo vody. Měřit lze pěšky, z auta nebo i z letadla.

Geologické mapování

Radiometrie se používá při geologickém mapování, kde nám např. pomáhá odlišit jednotlivé generace žul v žulových plutonech nebo hluboké tektonické poruchy díky zvýšenému obsahu radionuklidů v půdním vzduchu. Využití metoda najde i v ochraně životního prostředí (např. detekce kontaminace v okolí starých uranových provozů) nebo ve stavebnictví (např. kontrola surovin pro stavební materiály).

Prohlédněte si naše reference

Činnost naší společnosti zahrnuje široké portfolio v České republice i v zahraničí. Kromě komerčních aktivit provádíme také aplikovaný výzkum.

Reference