Měření s přístrojem GEM-2 (dipólové elektromagnetické profilování) na sypané hrázi v době povodňového stavu

Sledování stability protipovodňových hrází geofyzikálními metodami

Objednatelé:
Správy povodí

Doba řešení:

2000, úkoly dále trvají

Cíle úkolu:
Cílem úkolů je monitorovat stav sypaných protipovodňových hrází. Metodou první volby je měření metodou dipólového elektrického profilování, což je měření expresní a bezkontaktní s terénem. Následují pak detailní průzkumy pomocí odporové tomografie, seismiky či mikrogravimetrie. Komplex metod byl prověřen na četných lokalitách v České republice a v Anglii.