Příklad záznamu bludných proudů na lokalitě Nádraží Libeň. Červená linie odpovídá měření rozdílu elektrických potenciálů ve směru kolmo na železniční kolejiště. Modrá linie zachycuje měření ve směru rovnoběžném s kolejištěm.

Základní korozní průzkum:
Přemístění haly a zařízení integrovaného pracoviště Správy železnic

Objednatel:
Projekt servis spol. s r.o.

Doba řešení:

2020

Cíle úkolu:
Na základě požadavku projektanta byl proveden v areálu nádraží Libeň základní korozní průzkum. Měření bylo provedeno v místě připravovaného zrušení starých železničních objektů, které budou nahrazeny za nové. Korozní průzkum má za cíl zejména zjistit případnou přítomnost bludných (parazitních) proudů. Tyto proudy unikají ze špatně ochráněných proudových zdrojů (například elektrifikovaná kolejová doprava) a mohou poškozovat kovové prvky stavebních objektů.