Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
G IMPULS Praha spol. s r.o.  - kompletní
povrchový geofyzikální průzkum
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
Aktuality
ISO 9001:2008
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
V průběhu září 2016 se zúčastnili geofyzici G IMPULS Praha expedice Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Arménii. Akce se uskutečnila za podpory guvernéra provincie Armavir a díky velkorysému daru společnosti Chironium. Možnost průběžného porovnávání poznatků archeologů s výsledky geofyzikálních měření přineslo velmi zajímavé informace, které budou dále zpracovány a publikovány. Několik reportážních snímků z expedice lze stáhnout ZDE.
Nabídka služeb

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

stanovení fyzikálních parametrů, lokalizace inženýrských sítí, zatřídění hornin, vyhledávání munice, vyhodnocení radonového rizika, průzkum sesuvných oblastí

STAVEBNICTVÍ

kontrola kvality vozovek a železničních tratí, měření bludných proudů pro stanovení korozity prostředí,  určení hloubky skalního podloží, vyhledávání dutin a propadů

HYDROGEOLOGIE

vyhledávání zdrojů pitné vody a lokalizace míst vhodných pro hydrovrty, stanovení směru pohybu podzemní vody

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE

mapování rozsahu vyhledávaných surovin, hodnocení skrývkových poměrů,  posouzení radioaktivity těžených surovin, mapování tektonické stavby zkoumaného území

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

mapování rozsahu a objemu starých zakrytých skládek, příprava budoucích skládek, posouzení těsnosti stávajících skládek, indikace znečištění zemin rtutí

ARCHEOLOGIE

vyhledávání zazděných prostor (komíny, výklenky, chodby), mapování zakrytých archeologických artefaktů, vyhledávání původního zdiva
Geofyzikální
servis
Na základě vyhodnocení fyzikálních vlastností prostředí poskytneme prostorovou představu o stavbě území i bez vrtů a sond. Nezbytné vrtné práce mohou být díky geofyzice situovány maximálně účelně. Mnohaleté zkušenosti máme zejména v oborech inženýrské geologie, stavebnictví, hydrogeologie, ložiskové geologie či v řešení environmentálních problémů. Geofyzikální práce jsou v zásadě nedestruktivní a nevyžadují pojezdy těžkých mechanizmů po terénu. Z tohoto důvodu je získávání povolení ke vstupu na pozemky jednodušší či zcela odpadá. Většina geofyzikálních prací je prováděna na povrchu terénu, část našich kapacit je však využívána i při měření na vodě či ze vzduchu.
Naše společnost připravila nové firemní propagační materiály, které budou k dispozici jak v českém, tak anglickém jazyce.
ČESKOU VERZI JE MOŽNÉ STÁHNOUT ZDE