G IMPULS Praha spol. s r.o.

Na základě vyhodnocení fyzikálních vlastností prostředí poskytneme prostorovou představu o stavbě území.

O nás
Reference

Využití našich služeb

Nezbytné vrtné práce mohou být díky geofyzice situovány maximálně účelně. Mnohaleté zkušenosti v oboru geofyzika máme zejména v řešení úkolů inženýrské geologie, stavebnictví, hydrogeologie, ložiskové geologie či v řešení environmentálních problémů.

Inženýrská geologie

stanovení fyzikálních parametrů, lokalizace inženýrských sítí, zatřídění hornin, vyhledávání munice, vyhodnocení radonového rizika, průzkum sesuvných oblastí

STAVEBNICTVÍ

kontrola kvality vozovek a železničních tratí, měření bludných proudů pro stanovení korozity prostředí, určení hloubky skalního podloží, vyhledávání dutin a propadů

HYDROGEOLOGIE

vyhledávání zdrojů pitné vody a lokalizace míst vhodných pro hydrovrty, stanovení směru pohybu podzemní vody

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE

mapování rozsahu vyhledávaných surovin, hodnocení skrývkových poměrů, posouzení radioaktivity těžených surovin, mapování tektonické stavby zkoumaného území

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

mapování rozsahu a objemu starých zakrytých skládek, příprava budoucích skládek, posouzení těsnosti stávajících skládek, indikace znečištění zemin rtutí

ARCHEOLOGIE

vyhledávání zazděných prostor (komíny, výklenky, chodby), mapování zakrytých archeologických artefaktů, vyhledávání původního zdiva

O společnosti

Naše geofyzikální společnost vznikla v roce 1994. S plným nasazením začala vyvíjet činnost od 1. 2. 1995, kdy došlo k plánované transformaci komplexní geologickoprůzkumné firmy GMS a.s. Firma má zcela vlastní právní subjektivitu; tradicí, personálem a zkušenostmi však kontinuálně navazuje na původní pracoviště. G IMPULS Praha spol. s r.o. podniká jak v ČR, tak i v zahraničí.

Více o nás
Náš tým

Prohlédněte si naše reference

Činnost naší společnosti zahrnuje široké portfolio v České republice i v zahraničí. Kromě komerčních aktivit (geofyzikální průzkum) provádíme také aplikovaný výzkum.

Reference

Kontakt

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese naší technické kanceláře v Praze 7 – Holešovicích.

kontakt