Vznik firmy

Firma vznikla v roce 1994. S plným nasazením začala vyvíjet činnost od 1. 2. 1995, kdy došlo k plánované transformaci komplexní geologickoprůzkumné firmy GMS a.s. Firma má zcela vlastní právní subjektivitu; tradicí, personálem a zkušenostmi však kontinuálně navazuje na původní pracoviště. G IMPULS Praha spol. s r.o. podniká jak v ČR, tak i v zahraničí.

Výpis z obchodního rejstříku

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28073. Obor podnikání: geologické práce, provádění trhacích a ohňostrojných prací, výroba a obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění pyrotechnického průzkumu.

Rozsah firmou poskytovaných služeb

Geofyzikální práce a navazující služby (geologické práce, hornické práce, software, trhací práce, pyrotechnika, zprostředkovatelské služby a prodej). Firma zajišťuje geofyzikální práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie, ekologie, kriminalistiky, archeologie a stavební fyziky. K těmto službám využívá G IMPULS Praha spol. s r.o. širokou paletu vlastních oprávnění a kooperace se specializovanými firmami.

Seznam oprávnění našich pracovníků

Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 1620/2002.
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (zkoumání geologické stavby). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2179/2013.
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 114/2005 (oprávnění se vztahuje na provádění geofyzikálních prací pro geotechnický průzkum).
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 141/2005 (oprávnění se vztahuje na provádění korozního průzkumu).

Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika a environmentální geologie). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 1601/2002
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 317/2014 (oprávnění se vztahuje na provádění geofyzikálních prací pro geotechnický průzkum).

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 511/2021 (oprávnění se vztahuje na provádění korozního průzkumu).

Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2197/2013.
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 452/2019 (oprávnění se vztahuje na provádění geofyzikálních prací pro geotechnický průzkum).
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (zkoumání geologické stavby). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2443/2020.

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 510/2021 (oprávnění se vztahuje na provádění korozního průzkumu).

Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2377/2018.

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 508/2021 (oprávnění se vztahuje na provádění korozního průzkumu).

Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2506/2021.

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 509/2021 (oprávnění se vztahuje na provádění korozního průzkumu).

Hlavní živnostenské listy

Živnostenský list – Geologické práce

Živnostenský list – Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Kontakt

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese naší technické kanceláře v Praze 7 – Holešovicích.

kontakt