Co je magnetometrie?

Anomálie geomagnetického pole jsou způsobeny přítomností horninových typů a umělých objektů s kontrastními magnetickými vlastnostmi.

Magnetometrie slouží například k detekci podzemních objektů s odlišnými magnetickými vlastnostmi (z feromagnetických materiálů, hlavně železných a ocelových), pro mapování litologických typů s rozdílnou magnetickou susceptibilitou apod. Vliv časových variací pole, regionálních anomálií a dalších rušivých účinků (inženýrských sítí, konstrukcí atd.) je možno minimalizovat tzv. gradientovým měřením (gradiometry).

Magnetická měření se pro lokalizaci kovových podzemních objektů kombinují s měřením detektory kovů (metaldetektorů), které je vhodné pro vyhledání mělce uložených i menších obecně kovových objektů.

Kapametrie a metoda DEMP

Pro diferenciaci horninových typů (zvláště na vzorcích) je užitečná kapametrie, kterou je možné rychle zjistit magnetické vlastnosti (magnetickou susceptibilitu kapa). Naměřená data se zpracovávají ve formě map grafů naměřených dat nebo v podobě map izolinií naměřených hodnot. Pro názornost při prezentaci u klienta se ukazuje jako účelné používat 3D zobrazení.

Přístroj pro elektromagnetické dipólové profilování (GEM-2) poskytuje jak informace o geoelektrických vlastnostech prostředí, tak i o susceptibilitě hornin. Kombinuje tak metodu geoelektrickou s magnetometrickým průzkumem.

Tento postup používá společnost G IMPULS zejména při průzkumu starých skládek.

Prohlédněte si naše reference

Činnost naší společnosti zahrnuje široké portfolio v České republice i v zahraničí. Kromě komerčních aktivit provádíme také aplikovaný výzkum.

Reference