Příklad gravimetrického měření. Monitoring ražby štoly a stanice Metra Červený vrch v Praze. Záporná residuální anomálie indikuje vznik deficitu hmot (viz šipka)

GEMOSS:
Geofyzikální monitoring dlouhodobých změn vlastností horninového masivu v oblastech ohrožených propady zemského povrchu

Objednatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Doba řešení:

2009 – 2012

Cíle úkolu:
Cílem projektu bylo vypracovat optimální metodiku geofyzikálního monitoringu pro území ohrožené propady. Metodika GEMOSS slouží ke sledování míry rozvolnění horninového masivu v poddolovaných oblastech pomocí opakovaného geofyzikálního měření. Díky tomu lze posoudit míru rizika vzniku náhlé deformace (propadu) zemského povrchu v místech historicky poddolovaných nebo monitorovat reakci horninového masivu a jeho sedání v místech ražených tunelových staveb. Metodika GEMOSS je koncipována jako nová součást geotechnického monitoringu poddolovaných území nebo tunelových staveb, která vhodně doplňuje metody stávající. Pro práce tohoto druhu vlastní G IMPULS Užitný průmyslový vzor.