Odporový řez a IP řez z profilu P1 (centrální část deponie). Metoda IP zachytila anomálii indikující přítomnost ropných látek do hloubky cca 5 m (zdůrazněno elipsou).

Lokalita Pohnánec:
Stará ekologická zátěž

Objednatel:
Čepro a.s.

Doba řešení:

2015 až 2020

Cíle úkolu:
V zájmovém místě se nachází deponie odpadů, která je v držení společnosti ČEPRO a. s Zmíněná deponie vyplňuje část deprese mající směr zhruba S-J. Deponie obsahuje nejrůznější materiál, kromě pozůstatků po ropných výrobcích také různé sutě i komunální odpad (resp. skládkový materiál ukládaný bez povolení). Obsah skládky může ohrožovat životní prostředí a zdroje pitné vody, a proto bylo potřebné upřesnit tvar deprese vyplněné odpady a doplnit znalosti o tektonické stavbě. Zadání bylo řešeno seismickou refrakcí, magnetometrií a metodou ERT ve variantě R (odpory) a IP (vyzvaná polarizace).