Příklad grafu hodnot naměřených metodou VDV s interpretací přirozeného (zvodnělá tektonická linie) a umělého vodiče

Lokalita Břasy:
Vyhledání nového vodního zdroje pro obec

Objednatel:
obec Břasy

Doba řešení:

2018

Cíle úkolu:
Na základě požadavku vedení obce Břasy byl proveden plošný geofyzikální průzkum pro vyhledání nového vodního zdroje. Zadání bylo řešeno elektromagnetickou metodou VDV (metoda velmi dlouhých vln) a ERT (odporová tomografie). Vrt situovaný do jedné z výrazných geofyzikálních anomálií poskytnul potřebné vodní zásoby (8 vteřinových litrů).