Uvolněný tok říčky Kněžmostka a pasivní seismická aparatura GIA

Říčka Kněžmostka:
Trhací práce pro uvolnění toku v místech intenzivního zabahnění.

Objednatel:
Povodí Labe s. p.

Doba řešení:

2015 - 2016

Cíle úkolu:
Cílem úkolu bylo provést bezpečně trhací práce, které uvolní tok říčky. Trhacím pracím předcházela odporová tomografie, která prověřila stabilitu pískovcových stěn údolí, a vlastní trhací práce pak byly průběžně kontrolovány pasivním seismickým měřením.