Příprava monitorovacího sytému u výpustného potrubí

Geoelektrický monitorovací systém pro kontrolu stability hrázového tělesa v oblasti výtokového potrubí

Objednatel:
Geotest a.s.

Doba řešení:

2019 až 2021

Cíle úkolu:
Cílem úkolu bylo vytvoření monitorovacího systému, který bude sledovat stav elektrických odporových poměrů s tím, že anomální změny v naměřených hodnotách budou včas upozorňovat na možné nebezpečné geotechnické změny v oblasti výpustních rour. Systém je založen na principu odporové tomografie (ERT) a je v souladu s Certifikovanou metodikou, která byla schválena pro G IMPULS Ministerstvem životního prostředí. Systém monitoruje ochrannou protipovodňovou hráz, která se nachází v povodí řeky Smědá v Severních Čechách.