Instalace radarové antény před lokomotivu

Innotrack:
Innovative Track Systems

Objednatel:
6. rámcový projekt EU

Doba řešení:
2005 – 2010

Cíle úkolu:
Inovace v oblasti železničního stavitelství a provozu. Součástí projektu byly i geotechnické metody včetně geofyziky. G IMPULS v projektu zodpovídal za geofyzikální výzkum. Jedním z realizačních výstupů je Metodická příručka pro aplikace geofyzikálních metod pro železniční stavitelství platná pro Evropské železnice.