Seismický roztah připravený pro měření metodou MASW (seismická aparatura Terraloc)

Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice.
Geofyzikální průzkum perspektivního staveniště nového jaderného zdroje a seismická měření uvnitř areálu elektrárny.

Objednatel:
EQUIS spol. s r.o.

Doba řešení:

2011 a 2017

Cíle úkolu:
Hlavní část prací byla soustředěna na měření a interpretaci povrchových seismických vln (MASW) a reflexní seismiku. Výsledky měření umožnily upřesnit geologickou stavbu území do hloubek cca 200 m a stanovit některé geotechnické parametry (modul pružnosti, Poissonovo číslo a orientačně i objemové hmotnosti horninového prostředí).