Helikoptéra nesoucí elektromagnetický systém Hummingbird při sběru geofyzikálních dat pro výběr hlubinného úložiště.

Letecký geofyzikální průzkum na sedmi lokalitách pro výběr hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR.

Konečný uživatel:
Správa úložišť radioaktivních odpadů

Doba řešení:

2005 (průzkum) a 2018 (reinterpretace)

Cíle úkolu:
Letecký geofyzikální průzkum se skládal ze spektrální  radiometrie, magnetometrie a elektromagnetického měření. Na základě poznatků z letecké geofyziky byla navržena metodika následujícího pozemního průzkumu. Letecký průzkum poskytnul první regionální poznatky o slibných územích pro vybudování hlubinného úložiště.