Odporové tomografické měření (ERT) na bastionu sv. Magdaleny.

Průzkum bastionu sv. Magdaleny v zahradě vládní (Kramářově) vile v Praze

Objednatel:
Projekty-Zemek s.r.o.

Doba řešení:

2021

Cíle úkolu:
Úkolem geoelektrického (radar, ERT) a seismického průzkumu bylo posouzení geologické a stavební situace, zejména případné existence podzemních „vnitřních“ příčných opěr vnější zdi bastionu; v dolní části zdi byl předmětem výzkumu též bližší popis hlubších partií zdi u viditelných prasklin. Výsledek měření splnil zadané cíle.