Reflexní seismické řezy. Profily P1 (nejjižnější) až P5 (severní) jdoucí napříč ložiskem. Směr profilů V-Z. Vlevo řezy v zobrazení „point“, vpravo v zobrazení „wiggle Modře jsou zdůrazněny odrazy indikující strukturní porušení.

Průzkum čedičového kamenolomu Měrunice v severních Čechách

Objednatel:
Bazalt s.r.o.

Doba řešení:

2019

Cíle úkolu:
Cílem geofyzikálního průzkumu bylo upřesnit geologickou stavbu hlubších částí ložiska, což umožní pokračování těžby. Zadání bylo řešeno metodou reflexní a refrakční seismiky a odporovou tomografii (ERT). Měření zjistilo složité geologické poměry a vymezilo místa vhodná pro další těžby.