Měření s radarovou anténou na základové jámě připravovaného doku.

Able Seaton Port:
QUAY 6 – Geophysical Survey

Objednatel:
ABLE UK Ltd

Doba řešení:

2014

Cíle úkolu:
Cílem geofyzikálního průzkumu staveniště ABLE Seaton Port v Anglii bylo detekovat man-made struktury (zbytky základů, inženýrských sítí, apod.) a větších balvanů mělko pod povrchem, které by mohly ovlivnit (omezit) průběh zarážení pilot pro stavbu doku zámořských lodí. Zadání bylo řešeno pomocí kombinace metody radarové, magnetometrické a Slingramu (DEMP). Zadání objednatele bylo úspěšně splněno.