Graf dipólového odporového profilování a seismický reflexní řez. Příklad výsledků geofyzikálního průzkumu z oblasti Povodí řeky Blaty, lokalita Příkazy, které poskytly zejména informace o tektonické stavbě území.

Rebilance zásob podzemních vod:
Plošné komplexní geofyzikální měření ve vybraných hydrogeologických regionech

Objednatel:
Česká geologická služba

Doba řešení:

2014 až 2015

Cíle úkolu:
Předmětem zadání je geofyzikální průzkum ve vybraných hydrogeologických regionech s cílem upřesnit hydrogeologické poznatky pro rebilanci vodních zásob v České republice. Při měření byl využit komplex geofyzikálních metod, a to hlavně geoelektrické a seismické metody. Celkem bylo měřeno na 11 lokalitách.